Send følsomme og fortrolige oplysninger

Almindelig e-mail er ikke sikker
Vidste du, at almindelig e-mail ikke er en sikker måde at sende følsomme oplysninger på? Ifølge Datatilsynet svarer det til at sende et åbent postkort. Indholdet kan fx ligge hos Google eller andre udbydere, som skanner data og benytter dem til reklameformål eller andet. Derudover bliver almindelig e-mail sendt ikke-sikkert over Internettet og er derfor let at opsnappe for uvedkommende. Derfor vil det være en overtrædelse af EU's kommende persondataforordning (GDPR) at sende persondata med e-mail.

Bluewhale til undsætning
Med Bluewhale kan du have en fortrolig dialog med borgere, patienter, kunder og samarbejdspartnere. Modtageren kan nemlig også besvare nemt og sikkert, når du har sendt en sikker mail med Bluewhale.

Vores mission
Vores mission er at sørge for, at dine oplysninger sendes fuldt fortroligt og kun kan læses af de rette modtagere. Du skal blot have e-mailadresse og mobilnummer eller CPR/CVR-nummer på dine modtagere. Så sørger Bluewhale for resten. Alt krypteres og kan kun læses af dig og dine modtagere.